LenaFashion.bg

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт – www.lenafashion.bg. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Ще ви бъдат предоставени контакти с лицето, което отговаря за поверителността на данните и третирането им.  Това са имейл адреси, имена, телефон и адреси за доставка, както и други данни, които се събират при посещението на www.lenafashion.bg.

 При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

 Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, напримера правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018г. 

Администратор: „Ленатекс БГ“ ЕООД, с ЕИК 204537708, с адрес: гр. София, ул. „Проф. Иван Странски“ бл. 59, вх. В, ет.7, ап. 708, тел. 0894 744 552; Длъжностно лице по защита на данните: Елена Хаджиева; email: store@lenafashion.bg

 Какви данни събираме и обработваме?

Данните, които събираме при регистрация и приемане на поръчки, използваме за предоставяне на услугите, предвидени в Общите условия на сайта, в който сте се регистрирали – да обработваме клиентски поръчки за закупуване на дрехи, предлагани от www.lenafashion.bg 
Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за и избягване на зловредни действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и др.
Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашия сайт за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Gemius и Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

 Какви данни ни предоставяте Вие?

При регистрация на поръчка в www.lenafashion.bg се предоставят имена (лично и фамилно) на възложителя на поръчката, неговия адрес за изпращане и приемане на поръчката и телефон за обратна връзка.
Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, мейл, Facebook и всички модерни начини за общуване.
               

Какви други данни събираме за всички посетители на сайта?

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички посетители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

– Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
– Колко време отделяте в даден сайт;
– В коя страница или статия сте влизали;
– Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
– Анонимни отговори от гласуване в онлайн анкети;
– Демографски данни и др.

Тези данни се събират само и единствено с цел анализиране маркетинга и продуктовото състояние на www.lenafashion.bg, както и с цел извършване на последващи рекламни кампании. В тази връзка „Ленатекс БГ „ЕООД може да изпраща на потребителите всякакви видове съобщения посредством различните канали за маркетинг комуникация – email, Facebook, Google, SMS, web push и др., за което потребителят дава предварителното си съгласиe, приемайки настоящата политика за поверителност. Във връзка с обработването на данните, и при изрично изразена воля от потребителя, „Ленатекс Бг“ ЕООД осигурява постоянна възможност обработването да бъде прекратено, в случаите когато то не съответства на заложените в настоящата политика или закона цели.

Независимо от горното, събираните данни се изтриват след отпадане на основанието за тяхното използване.

 На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица или компании, освен на наши куриери и/или подизпълнители, оператори на платежни/банкови услуги, оператори на IT услуги с цел изпълнение на поръчката, и които лица са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. Данните могат да бъдат предоставени и на други компании, във връзка с маркетингово проучване или осъществяване на таргетирана реклама. Но и в тези случаи техните служители работят под наш контрол.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на „Ленатекс БГ“ ЕООД или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

Действията Ви в нашия сайт могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване на основната ни търговска дейност – търговия с дрехи и облекла. Това става посредством бисквитки, други уникални идентификатори или системи за управление на данните. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност, базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: „СПИДИ“, „ЕКОНТ“, Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, и др.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

„Ленатекс БГ“ ЕООД осъществява търговската си дейност посредством система за управление на данни – OpenCart. Последната е електронна платформа за онлайн мениджмънт и търговия, която се използва при висока степен на сигурност и защита на данните. За повече информация може да посетите офииалния интернет адрес: www.opencart.com. 

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез пряко предоставяне на данните от клиента при възлагане на поръчката, или чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката” е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org. 

За какво използваме бисквитки?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.     

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Facebook и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.    
„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.

Как да забраните „бисквитки“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържанието на сайта.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с персонализирани реклами, базирани на интересите Ви, посетете www.youronlinechoices.eu/bg

Как защитаваме вашите данни?

Събраната от потребителите информация съхраняваме на сървъри с висока степен на сигурност и защита при обработка на данните.

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители, които работят под контрола на „Ленатекс БГ“ ЕООД и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. Когато се ползват подизпълнители, те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и работят също под контрола на  „Ленатекс БГ“ ЕООД.

Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

Прехвърлят ли се данни в други държави?

 „Ленатекс БГ“ ЕООД осъществява търговска дейност основно на територията на Република България, като приетите и изпълнявани поръчки са именно на територията на страната. В този смисъл не прехвърляме лични данни към други държави. Доколкото обаче  „Ленатекс БГ“ ЕООДосъществява и рекламна дейност на своя сайт посредством Google, Facebook и други канали за онлайн маркетинг, които оперират на територията на други държави е възможно някои от нашите партньори да прехвърлят данни, когато е нужно решение относно адекватното ниво на защита.

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните поръчки на потребители данните се съхраняват от регистрацията до срока й на валидност, или до необходимите срокове, необходими за защита на дружеството и другите наши потребители при законни претенции, както и да можем да отговорим на законово обосновани запитвания от компетентни  органи..

За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока, необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги.

 Какви права имате по отношение на данните ви, обработвани от нас?

 Задължаваме се да окажем достъп до собствените Ви лични данни при поискване. След като потърсите връзка с нас е възможно да се наложи изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.

 Ако се налага корекция на данните, попълвани при регистрация, можете да се свържете с нас.

Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:

   – Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например изтича необходимият срок за пазене на IP адреси и те автоматично се заличават.

   – Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да заличите своя регистрирана поръчка поради отказ по реда на Закона за защита на потребителите. Тогава се скриват всички данни, свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. След изтриване на информацията по обработена поръчка запазваме само информация, необходима за да докажем, че искането е изпълнено.

– Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
– Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
– При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.

Имате право да откажете да сте субект на профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.

Национален надзорен орган:
Комисия за защита на лични данни  
Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Shopping cart

0

Нямате артикули в количката.

X